Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtení na tento den Jer a Mt

29. 8. 2018

 

Čtení na tento den - Jer, Mt

Jer 1,17-19

Hospodin mĕ oslovil: "Přepásej svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tĕ nezbavil odvahy před nimi. Já totiž dnes udĕlám z tebe dnes opevnĕné mĕsto, (železný sloup a) bronzovou zeď proti celé říši, proti judským králům a jejich knížatům, proti jejím knĕžím i lidu zemĕ. Budou proti tobĕ bojovat, ale nepřemohou tĕ, neboť já budu s tebou – praví Hospodin – abych tĕ vysvobodil."

Mt 23,27-29

Ježíš řekl: "Bĕda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům: zvenčí se zdají pĕkné, ale uvnitř jsou samé kosti z mrtvých a všelijaká nečistota. Tak i vy se navenek lidem zdáte spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost. Bĕda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: `Kdybychom my žili v dobĕ našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním krve proroků.' Tak svĕdčíte sami proti sobĕ, že jste potomci tĕch, kdo proroky vraždili. Dovršte tedy míru svých předků!" 

mt23 hipocrita.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář